Bliv ekspert i at arbejde med mennesker

Vil du leve af at hjælpe andre til et bedre liv?

Som mentaltræner vil du blive rustet til at hjælpe andre med at styrke deres mindset, humør og livsstil.
følg lyngemetoden på instagram
Mentaltræner uddannelse
Bliv selvstændig med vores uddannelse

Bliv mentaltræner, så du kan hjælpe andre

Som mentaltræner vil du blive rustet til at hjælpe andre med at styrke deres mindset, humør og livsstil. Du vil med evidensbaserede mentale værktøjer og færdigheder blive i stand til at sætte andre mennesker fri fra sygdom, selvskade, ubalancer og overvægt.

Bliv ekspert i at arbejde med mennesker

Mange mennesker kæmper med tankemylder, bekymringer og overtænkning - tanker som for 750.000 danskere udvikler stress, angst og depression.

Som Mentaltræner vil du med strukturerede evidensbaserede mentale værktøjer blive i stand til at sætte mennesker fri fra sygdom, selvskade, ubalancer og overvægt. Med denne uddannelse får du værktøjerne til at give mennesker muligheden for at forstå, hvilke tanker, vaner og handlinger der skaber udfordringer og psykisk mistrivsel og hvordan man undgår dem. Du kan glæde dig til:

Ekspertviden

Blive ekspert i at arbejde med dig selv og hjælpe andre mennesker på højeste niveau.

Formidle mentale redskaber

Være i stand til at formidle og realisere de førende og mest resultatorienterede mentale redskaber indenfor intelligent struktureret udvikling.

32 værktøjer

Blive klædt på med de 32 værktøjer du skal bruge for at kunne hjælpe andre til at få et stærk robust mindset.

Gør en forskel

Lære folk at reducere op til 97 % af deres udfordringer ved at udvikle deres mentale færdigheder.

Vil du gerne leve af at hjælpe andre?

Så er mentaltræner uddannelsen for dig! 

På Mentaltræner uddannelsen bruger vi Lyngemetoden, som er et unik træningssystem, der træner folk i at udvikle deres færdigheder. Metoden består af en unik værktøjskasse, der impower folk til at løse deres udfordringer.
Efter certificeringen vil du være klar til få egne klienter på fuldtid, deltid eller fritid.

Anbefalet af autoriserede psykologer

Metoden er anbefalet af autoriserede psykologer og overlæger, psykiatere og andre eksperter indenfor psykologi. Lyngemetoden har vist sig at være så effektiv, at flere kommuner, fagforeninger og forsikringsselskaber har valgt at bruge Lyngemetodens unikke værktøjer.  En gang om året er der krav om re-certificering for at bibeholde din autorisation. Det gør vi for at sikre metodestringens, strategisk planlægning, vidensudveksling samt effekt dokumentation.
Hvad gør Lyngemetoden?

“Lyngemetoden er så effektiv fordi det ikke bare er en sludder om fortiden, det er konkrete redskaber & værkstøjer…”

Britta Tønnis

-
Autoriseret Psykolog

Som mentaltræner vil du

Opbygge Ekspertise
Blive ekspert i at arbejde med dig selv og dermed blive den bedste til at hjælpe andre.

1
Give andre et stærkt mindset
Vil du med værktøjer fra Lyngemetoden, kunne hjælpe andre til at få et stærk og robust mindset.

3
Kunne formidle mentale redskaber
Være i stand til at formidle og realisere de førende og mest resultatorienterede mentale redskaber indenfor intelligent, struktureret udvikling.

4
Fjerne andres udfordringer
Lære folk at reducere op til 97 % af deres udfordringer ved at udvikle deres mentale færdigheder. 

5
Træne andre til at kunne forstå
Træne dine klienter til at forstå hvilke vaner, handlinger og tanker der skaber udfordringer og psykisk mistrivsel og hvordan man undgår dem.

5
Være uddannet i metakognitiv psykologi
Blive en del af en af verdens bedste uddannelser, inden for positiv struktureret metakognitiv psykologi.
5

Vil du leve et fleksibelt liv, være din egen chef og bestemme over dine egne arbejdstider, så er Lyngemetodens mentaltræneruddanelse lige noget for dig.

SUPERVISION

ooo

Vi har ugentlig supervision, månedlige møder og Mentaltræner konferencer 4 gange om året.

START UDDANNELSEN I DAG

KØB

FLEKSIBILITET

ooo

Du kan tilmelde dig når du vil. Når du tilmelder dig, vil du modtage alle dine materialer, så du kan gå i gang når det passer dig.

START UDDANNELSEN I DAG

KØB

HJÆLP ANDRE

ooo

750.000 potentielle klienter venter derude med stress, angst, overvægt og tunge mentale udfordringer.

START UDDANNELSEN I DAG

KØB

Uddannelsesforløb 6 måneder med undervisning

Din uddannelse er fordelt over 6 måneder. Her er et overblik over hvad der er inkluderet i din uddannelse

Opstartssamtale

Personlig samtale med Søren Lynge

Uddannelsesplatform

Vores Mentaltræner undervisningsplatform Kajabi får du adgnag til:

Online acces til vores Mentaltræner undervisningsplatform Kajabi som også findes som APP.

32 moduler med kognitive værktøjer, bestående af videoer med øvelser til klienter. Hvert modul tager op til to timer (64 timer)

32 moduler med videoforklaring med eksepertviden til Mentaltrænere.

15 timers klient træning i praksis. Observation med aktiv lytning, med 15 klienters sessioner.

Fysiske møder

Vi mødes fysisk LIVE hvert kvartal til Mentaltræner konference. Her er der undervisning, sparring, networking, Q&A-gruppesessioner og fællesskab med dine studievenner / kollegaer. Der er to weekend konferencer med i din uddannelse.

På vores konferencer vil du modtage 20 timers metode undervisning af Søren Lynge og team.

3-4 LIVE foredrag hver måned. HVIS du har betalende klienter med på vores månedlige foredrag rundt om i hele Danmark – så er din adgang gratis.

Fire dages konference med undervisning og fest i Spanien. Undervisningen er gratis og kan også følges på zoom hjemmefra. Vælger du at deltage i Spanien er det kun selve undervisningen der er gratis. Fly, transport, ophold, diæt er for egen regning. Dog betaler vi sidste aften, en stor festmiddag med alt ad libitum. 

Online fællesskab

Hver uge mødes vi LIVE på Zoom til klienttræning / undervisning med Q&A.

Medlemskab i vores private Facebook-gruppe “Mentaltræner 2023”.

Hver måned mødes vi LIVE online på ZOOM i 2-3 timer. Her har vi internt Mentaltræner seminar, med supervision og Q&A. Her gennemgår vi systematiseret alle 32 moduler med kognitive værktøjer.

Vores APP med 365 Podcast – en til hver morgen i et år.

Tre APP videokurser som frigives efter du fået kunder til videokurserne.

Adgang til en times Mental Succes Podcast hver uge – med klient træning og mentale værktøjer.

Fysiske udleveret studiematerialer

32 øvelser / moduler bestående af 2-3 A4 sider, som du med fordel kan printe ud. Du vil i alt modtage fem bøger, hvor der vil være teori og læsning af pensum. Flere af bøgerne vil også kunne lyttes som lydbog.

Bogen Overtænker du?

Bogen Vaner

Bogen Lyngemetoden

Bogen De 7 livsprincipper

Bogen Tankernes Magt

Certifikat og eksamen

Uddannelsen afsluttes med en certificering bestående af: Skriftlig og mundtlig evaluering:

LIVE Zoom, hvor du er medansvarlig for klient undervisning (dog med back-up – vi hjælper dig hele vejen)

Introkursus for nye, hvor du er ansvarlig for “undervisningen” i en time. Vi træner dig og observerer flere af dine klient samtaler.

Krav

Uddannelsen forudsætter ikke kendskab til psykologi eller mentale værktøjer, eller anden faglig viden, men det kræver en vilje til at arbejde seriøst og et ønske om at ville udvikle sig personligt og fagligt.

Ud over de planlagte undervisningstimer, forventes det at du selv afsætter tid til træning, af materialet mellem modulerne. Dette er nødvendigt for at få det optimale udbytte af uddannelsen.

Bemærk

Det er IKKE et krav at man skal deltage til alle Zoom møder og foredrag. Det er heller ikke et krav, at du skal være med på alle Mentaltræner konferencer inden for et år. Du vælger blot minimum to der passer dig. Forvent at bruge en time hver uge, hertil lydbøger, supervision og konferencer.

Prisen inkluderer ikke:
Egenterapi med Søren Lynge. Dette kan bookes efter behov.

bliv ringet op af en af vores mentaltrænere

Book en samtale

Har du spørgsmål til uddannelsen? Book en samtale med en af vores undervisere.

Mød Metaltræner underviserne

Søren Lynge

Ekspert i positiv Psykologi og Mental Sundhed. Grundlægger og udvikler af Lyngemetoden. Mental Træner, Foredragsholder, Forfatter og forsker i Positiv Psykologi. Søren Lynge er centerchef på CKU, “Center for Kognitiv Udvikling”, der gennem 20 år har udviklet og samlet på evidensbaserede mentale værktøjer, som har vist sig at have stor effekt, når det kommer til at lave positive forandringer i menneskers liv. Har en international Bachelor i Pædagogik med en psykologisk overbygning. Har læst psykologi i 10 år. Forfatter til over 10 bøger og afholdt over 4.500 foredrag i Positiv Psykologi.

om søren lynge

Per Cornelliussen

Uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration og HR. Mental træner på Lyngemetodens ZOOM intro kursus. Ansvarlig for Lyngemetodens ugentlige supervisions ZOOM møder. Administrativ medarbejder på Lyngemetodens firmadomicil, herunder afholdelse af landsdækkende foredrag og daglig drift.

Britta Rosenvinge Tønnies

Under vores instruktøruddannelse bruger vi Britta som underviser. Psykolog, Cand. Psych. Aut. Uddannet på Århus Universitet. ​ Medlem af Dansk Psykologforening. Medlem af Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser.

Tina Jung Møller

Tina har arbejdet 20 år i Kriminalforsorgen, i forskellige stillinger, og har bred erfaring med undervisning, misbrugsbehandling, ledelse, tværfagligt samarbejde og i at skabe positive forandringer med mennesker på kanten. Haft mange kurser og uddannelser indenfor resocialiserende behandlingsprogrammer, supervision, kommunikation, psykoterapi, gruppedynamik og mestringsstrategier. Er netop i gang med en lederuddannelse på Århus Erhvervs Akademi, for at lære kunsten “at lede andre”. laver en del ekstern supervision, både i offentligt samt privat regi. Jeg har udviklet flere behandlingsprogrammer til undervisning og gruppeterapi, Disse programmer er implementeret med succes i flere arresthuse. Primær målgruppe er indsatte i alderen 18-50 år med mangfoldige udfordringer, herunder misbrug af enhver art, psykiatriske diagnoser, dobbeltdiagnoser og bandetilknytning. Har de seneste år fungeret som behandlingsleder for den ambulante personalegruppe som består af psykologer, psykoterapeuter og pædagoger. Er senest ansat som Souschef ved Egåhus, Blå Kors.

Kim Boye

Kim formår, som en af de få at gøre dét, der for mange er svært, til noget ganske nemt – nemlig de mentale valg, som vi mennesker altid skal træffe – uanset om det er i parforholdet eller i en jobmæssig situation: Hvilke drømme og mål har vi, og hvordan kommer vi derhen?
Hans undervisning er altid med præcision og kant, hvor intet pakkes ind. Du vil på én gang både blive fascineret og provokeret – men vigtigst af alt: Inspireret til tage ansvar og gøre noget for dig selv og andre.

underviser mentaltræner uddannelsen
Skriv dig op!

Start din uddannelse her

Start din uddannelse op når det passer dig

Er du klar?

Start uddannelsen op i dag!

Normalpris 87.500 kr. SPAR 24.800 kr.
ved køb INDEN den 1. Pris DKK 62.700 kr.

Tilmeld dig opstart
Efter din tilmelding modtager du alle værktøjer og du kan gå i gang. 4 gange om året mødes vi alle til konferencer.
1
Fuldfør 32 monduler
Du er nu klar til at fuldføre de 32 moduler med kognitive værktøjer bestående af videoer med øvelser til klienter. Hvert modul tager en time.
3
Træning i praksis online og fysisk
Uddannelsen indeholder desuden 15 timers klient træning i praksis, zoom møder med undervisning, mentaltræner konference og medlemsskab til vores gruppe på Facebook.
4
Alt det der skal til
Prisen inkluderer: Alt studierelevant materiale, certificering og uddannelsesbevis samt personlig supervision hver uge.
5

Moduler på Mentaltrænerkonferencer 2023

Piller eller mentale værktøjer?
1
Distraktioner
3
Bevidsthedniveauer
4
Hvilken medicin kan undgås, hvis du har det perfekte mindset og spiser rigtigt
5
Hvad er positiv psykologi?
5
Tankekontrol i praksis
5
Kognitiv fleksibilitet
5
Negative overbevisninger
5
Effektiv kommunikation - professionelt og privat
5
Evnen til at skabe forandring i dit og andres liv
5
Avanceret neurologisk, psykologisk forståelse
5
Den positive grundindstilling
5
Selvindsigt og selvudvikling
5
Adfærdsændring gennem nye livsprincipper
5

Dit uddannelsesprogram

Din uddannelse er fordelt over 6 måneder. Her er et overblik over hvad der er inkluderet i din uddannelse

Opstart
Du har nu besluttet at hjælpe andre. Hurra!
Du har købt uddannelsen og herefter starter din uddannelse op online og du får adgang til vores uddannelsesplatform.
Opstart
Fuldfør 32 moduler
I gang med undervisningen
Du er nu klar til at gennemføre 32 moduler med kognitive værktøjer, bestående af videoer med øvelser til klienter. Hvert modul tager en time.
Fuldfør 32 moduler
observation og træning
15 timers klienttræning
Inde under undervisningsplatformen finder du desuden 15 timers klienttræning i praksis. Herunder observation med aktiv lytning af 15 personers fulde sessioner.
observation og træning
videreudvikling
Zoom, zoom, zoom
Vi mødes LIVE hver uge til Zoom undervisning med Q&A for alle jer nye mentaltrænere. Vi mødes LIVE hver måned til 6 Zoom Mentaltræner seminar med supervision med Q&A. Til hvert seminar gennemgåes 6 moduler.
videreudvikling
Vi skal lige mødes
Sparring, udvikling og undervisning
Vi mødes fysisk hvert kvartal til Mentaltræner konference. Her undervises der, vi sparer, networker og der vil være Q&A-gruppesessioner med dine studievenner / kollegaer.
Vi skal lige mødes
Tillykke du er nu Certificeret Mentaltræner
Voilà! Sig hej til dine nye kollegaer
Udviklingen fortsætter online med et medlemskab i vores private interaktive Facebook-gruppe. Her kan I sparer, udvikle jer og fortsætte snakken med kollegaerne rundt om i hele landet.
Tillykke du er nu Certificeret Mentaltræner